حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

خوشم که گر حقیرم، حقیر ِ خوبانم ..

پنجشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹ ب.ظ

با این دو رفیقی که حالا مدت کوتاهی ست هم خانه هستیم، صبح و شب هایی داریم. یکی شان تازه از حج آمده و تو گویی هنوز لباس احرام از تن خارج نکرده ست. دیگری هم انگار هماره کعبه ای به دل داشته باشد. تا سحر، چندین بار این دو بیدار می شوند، وضو می گیرند. نماز می خوانند. طوری آهسته که مرا بیدار نکنند. امروز دیدم آن دوّمی برای خودش نوحه ای می خواند و می گرید، سر ِ سجّاده. مصداق همان تعبیر رهبان باللیل، لیوث بالنّهار. زاهدان شب و شیران روز ...

.

.

  • ۹۲/۰۸/۰۹
  • ح.ب