حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

اعتراف (7) ...

سه شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷ ق.ظ

من به کدام دلخوشی می خورم و طرب کنم

کز پس و پیش خاطرم لشکر غم کشیده صف ... 

.

  • ۹۴/۰۴/۳۰
  • ح.ب