حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

دلتنگ که می شوم کجا می روم؟

چهارشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۹:۰۶ ق.ظ

اینجا .. خیلی دور .. خیلی نزدیک ...

..

  • ۹۴/۰۴/۳۱
  • ح.ب