حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

فقیرانه ها ...

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۰۰ ق.ظ

" و ضرّی لایکشفه الا رافتک ... و غلّتی لا یبردها الا وصلک ...  "

و بدحالی ام را جز مهر تو نگشاید .. و سوز دلم را جز وصل تو فرو ننشاند .. 

.

مناجات مفتقرین/ صحیفه ی سجّادیه ..

  • ۹۵/۰۵/۰۵
  • ح.ب