حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

"Levin said what he had genuinely been thinking of late. He saw nothing but death or the advance toward death in everything. But his cherished scheme only engrossed him all the more. Life had to be got through somehow till death did come. Darkness had fallen, upon everything for him; but just because of this darkness he felt that the one guiding clue in the darkness was his work, and he clutched it and clung to it with all his strength."

Leo Tolstoy, Anna Karenina, Book 3, Ch. 32

  • ح.ب

ز بس فتنه از پیش و پس می رسد
به سختی مجال نفس می رسد

گل از باغ  دامن کشان می رود
که از بام و بر خار و خاس می رسد

صف آرایی لشکر عاشقی
به فرماندهان هوس می رسد

و میراث پرواز و اوج عقاب
به بال علیل مگس می رسد

...

..

.

  • ح.ب

یکی از فواید ازدواج اینست که حداقل کسی هست که از نزدیک ببیند که در کوران حوادث زندگی، روزگار با تو چه ها که نمی کند ...

.

.

پ.ن:

خیلی دردناک است که آدم هم استعداد لذّت بردن از مادیّات را نداشته باشد، و هم همّت و حمیّتی نداشته باشد تا برای آرمان هایش به پا خیزد. معیشت ضُنُک. می دانی؟

.

  • ح.ب