حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

کسی که تو را خشگمین و عصبی می کند، در حقیقت تو را کنترل می کند. نفرت باعث می شود تو کاری بکنی که بدان اعتقادی نداری. چون هیچ چیز مانند نفرت، مرزهای اخلاقی آدم را نابود نمی کند. سوزشی که آدم از درون احساس می کند، باعث می شود خلاف چارچوب های اعتقادی ش عمل کند. اینست که نفرت از شخصی که تو را خشمگین می کند، تو را به ورطه ی تناقض های رفتاری و گفتاری می اندازد.

 و هیچ چیز ..

هیچ چیز مثل تناقض های واضح، یک سیاست مدار را زمین نمی زند ...

.

.

  • ح.ب

انّی لاجد ریحَ یوسف .. می دانی؟ ..

.

.

  • ح.ب

همیشه وقتی وارد فرودگاه می شوم انتظار دارم یکی از نیروهای امنیتی اینجا سوال و جوابم کند. و حتی احتمال می دهم که دیگر نگذارند که بگذرم. اینبار هم پس از مصاحبه ی تلویزیونی یکشنبه شب، انتظار داشتم ماموران امنیتی انگلیس در بدو ورود غائله ای به پا کنند. عادت کرده ام دیگر. امّا از خلاف آمد عادت، اینبار دانشجوی جوان فلسطینی جلوتر از من بود و بلا گردان. سخت به پر و پایش پیچیدند. لابد در صفحات شخصی ش، ضد صهیونیست ها فعالیتی کرده ست. راستش این تصور رایج که آمریکا اسرائیل را خط می دهد، اینقدر صحیح نیست. درست تر اینست که لابی های صهیونیستی، آمریکا و اروپا را اداره می کنند. این روزها هم فشار می آورند که زهر چشمی بگیرند. من امّا، آب از سرم به نهایت گذشته ست. فانتظروا انّا نحن منتظرون ... 

.

.

پ.ن:

گر بماندیم زنده بر دوزیم/ جامه های کز فراق چاک شده/ ور بمردیم عذر ما بپذیر/ ای بسا آرزو که خاک شده ..

  • ح.ب