حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

برای فرو ریختن یک بنا، یک راه اینست که نیروی عظیم و غالبی بر آن فرود آید. راه دیگر امّا، یک نسیم ساده است که فرکانس وزیدن آن با لرزه های ناچیز و بی نهایت مخفی ِ ساختمان بخواند. تشدید موج های کم دامنه و مخفی، یکی از قوی ترین نیروهای این عالم است ... 

.

.

  • ح.ب