حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

در تمام نظرسنجی های معتبری که این روزها منتشر می شود، درصد کثیری از مردم هنوز مردّد هستند. در دوره های پیش شاید این تعداد همیشه کمتر از ده درصد بوده است، ولی این دوره چیزی نزدیک به پنجاه درصد است! این دو معنی بزرگ دارد:

اوّل: مردم رئیس جمهور مستقر را صاحب صلاحیت اخلاقی کافی نمیدانند ولی به لحاظ اجرایی از رای دادن به آقای رئیسی ترس دارند. که کشور وارد فضای ناشناخته ای شود. استراتژی مرعوب کردن ذهنی مردم خودش را در این تردیدها نشان می دهد. این آراء مردّد قطعا نشان می دهد ضربه ی بزرگی بر صلاحیت آقای روحانی برای ریاست جمهوری وارد شده است.

دوّم: با وجود دلیل نخست، به نظرم مردمی که مردد هستند لحظه ی آخر رای خود را به رئیس جمهور مستقر می دهند و او رای کاذبی خواهد آورد از ناراضیان شرایط فعلی ولی آنها که از تغییر شدید هم می ترسند. اینست که به نظرم روحانی جمعه انتخابات را می برد با رای آنها که از سر ترس و تردید به او رای خواهند داد.

.

.

پ.ن.1: اصولگرایان حتی اگر در این انتخابات ببازند، با شعار برجسته ی "حمایت از مستضعفین"، جریان ماندگاری برای خود ساخته اند و جای دنجی جُسته اند و از سرگردانی شعار جَسته اند. آن ها این "برند" را که همیشه با محمود احمدی نژاد همراه بوده است، تا حد خوبی توانستند به نام خودشان ثبت کنند و روستاها و اقشار ضعیف را پای صندوق بیاورند. به همین خاطر، از فردای انتخابات هر نارضایتی عمومی به کیسه ی اصولگرایان می افزاید و شرایط را برای کسی که چهارسال بعد از جناح مقابل می ایستد بسیار سخت می کند. 

پ.ن.2: چهار سال دوّم روحانی، مثل چهارسال دوّم احمدی نژاد خواهد بود. طوری که اصلاح طلبان به علّت افزایش نارضایتی عمومی، فشار مخالفان و درگیری وسیع با دستگاه ها و نهادهای نظارتی و قضایی، دعا می کنند که هرچه سریع تر این روزها تمام شود. 

.

.

  • ح.ب

در تحف العقول آمده است که یک اعرابی میان راه از امام حسین علیه السلام نصحیتی خواست. امام به دست مبارک خویش برایش نوشت: من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس .. و من طلب رضاء الناس بسخط الله، وکله الله الی النّاس ... یعنی هرکس که خشنودی خدا را بر خشنودی مردم مقدّم بشمارد، خدواند او را پشتیبانی و کفایت می کند و هرکه رضایت مردم را ولو به قیمت خشم الهی طلب کند، خداوند او را به همین مردم واگذار می کند ... 

.

.

جالب است که این تنها حدیث مکتوب امام است که با دست خویش نوشته اند ...

.

.

  • ح.ب

اینکه در شب مبعث، زیارت امام علی علیه السلام وارد است و نه زیارت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، نشان صریح آنست که استقامت و پایداری بر مسیر از سرآغاز آن مهمتر است ...

..

.

  • ح.ب