حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

یکی دیگر از درس های عاشورا اینست که روی دوستی و رفاقت آدم ها نمی توان حساب کرد، امّا روی دشمنی و عداوت شان چرا ...

.

.

  • ح.ب

به عقیده ی من، بهترین مدّاح حال حاضر کشور مطیعی ست. معنی را فدای شعر نمی کند، شعر را فدای نوا. آرام می خواند. مستند ست. صدایش حقیقت دارد. و مضاف بر همه ی اینها، انقلابی ست ...

.

.

  • ح.ب