حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

به جان تو ...

چهارشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۲، ۰۳:۳۳ ب.ظ

دگر باره بشوریدم .. بدان سان ام .. به جان ِ تو

که هر بندی که بربندی ... بدرّانم  .. به جان ِ تو

..

نخواهم عمر ِ فانی را .. تویی عمر ِ عزیز ِ من

نخواهم جان ِ پر غم را .. تویی جانم .. به جان ِ تو 

چو تو پنهان شوی از من .. همه تاریکی و کفرم 

چو تو پیدا شوی بر من .. مسلمانم به جان ِ تو 

گر آبی خوردم از کوزه .. خیال ِ تو در او دیدم ..

وگر یک دم زدم بی تو .. پشیمانم .. به جان ِ تو 

اگر بی تو بر افلاکم .. چو ابر تیره، غمناکم 

وگر بی تو به گلزارم .. به زندانم .. به جان ِ تو

.

.

بعضی ازین غزلیات ِ دیوان شمس، در اوج شکوه و لطافت ست .. مثل همین .. که می گوید، عمارت کن مرا جانا .. که ویرانم .. به جان تو .. 

  • ۹۲/۰۸/۰۸
  • ح.ب