حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

وصف الحال (۲) ..

دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷ ق.ظ

ز بس فتنه از پیش و پس می رسد
به سختی مجال نفس می رسد

گل از باغ  دامن کشان می رود
که از بام و بر خار و خاس می رسد

صف آرایی لشکر عاشقی
به فرماندهان هوس می رسد

و میراث پرواز و اوج عقاب
به بال علیل مگس می رسد

...

..

.

  • ۹۳/۱۲/۱۸
  • ح.ب