حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت ...

يكشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۸ ب.ظ

حالت که رو به راه نباشد، همین یک بیت تو را به اشک می آورد که:

زاهد غرور داشت، سلامت نبرد راه

رند از سر نیاز به دارالسلام شد 

رند از سر نیاز ...

رند از سر نیاز ..

..

.

  • ۹۴/۱۲/۰۲
  • ح.ب